• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka dobroczynności

Mając na względzie Wartości, Misję oraz Credo ANWIL S.A.: TWORZĄC CHEMIĘ, NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ, zaktualizowaliśmy treść „Polityki dobroczynności", która stanowi deklarację otwartości na otaczający nas świat, wrażliwości na potrzeby ludzi oraz chęci niesienia pomocy.

Mamy świadomość, że pomagając możemy diametralnie odmienić los potrzebujących. Chcielibyśmy, by nasze działania dobroczynne odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Ponadto, chcielibyśmy, by nasze akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna.

Postanowiliśmy ustalić priorytety, na których chcielibyśmy skoncentrować naszą działalność dobroczynną. W ramach każdego priorytetu wyznaczamy także główne obszary, w których będziemy opracowywać dedykowane programy dobroczynne.

W „Polityce dobroczynności" określamy również zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania darowizn. Chcemy, by cały proces związany z udzielaniem pomocy był przejrzysty oraz zrozumiały dla osób zwracających się do nas o wsparcie.

Pomagamy zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku, której jedynym fundatorem jest PKN ORLEN S.A. Realizowane przez ww. Fundację działania i programy wpisują się w „Politykę dobroczynności ANWIL S.A.”.

Realizując „Politykę dobroczynności ANWIL S.A.", pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Stanowi ona zatem istotny element społecznej odpowiedzialności Spółki.

Należy jednocześnie podkreślić, że działalność dobroczynna jest jedną z form pomocy udzielanej przez ANWIL S.A. Bardzo ważne są także działania sponsoringowe oraz akcje wolontariackie realizowane przez naszych pracowników.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN