• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Przepisy ruchu drogowego
  • Na terenie przedsiębiorstwa obowiązują przepisy kodeksu drogowego, jak na drogach publicznych.
  • Wszelkie drogi i place są drogami pożarowymi, zabronione więc jest ich zastawianie i utrudnianie wyjazdów.
  • Samochody można zostawiać tylko w miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela wizytowanej komórki organizacyjnej.
 
Uwaga: drogi na terenie przedsiębiorstwa prowadzą pod oznakowanymi wiaduktami i estakadami, na których w rurociągach przepływają niebezpieczne media. Najniższy wiadukt ma tylko 3,9 m wysokości !​
4a170559.jpg

Maksymalna prędkość ruchu drogowego wynosi 50 km/h.
  • Piesi powinni korzystać wyłącznie z chodników i dróg wewnątrzzakładowych. Przechodzenie przez instalacje i hale produkcyjne jest zabronione.
 
 

Marki Grupy ORLEN