• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zakazy i nakazy
OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY

Zabronione jest:

39a88b06.jpg


Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia. Palenie tytoniu dopuszczalne jest w wyznaczonych palarniach z
napisem „tu wolno palić”

ebf839a1.jpgUżywanie telefonów komórkowych na instalacjach produkcyjnych i sterowniach
6f4db97e.jpg


Spożywanie alkoholu, jego wnoszenie i wchodzenie na teren przedsiębiorstwa pod wpływem alkoholu lub innych środków podobnie działających
d8dd064d.jpgFotografowanie i filmowanie bez zezwolenia

OBOWIĄZUJĄCE NAKAZY

Obowiązuje nakaz:

47b2a051.jpg 
Posiadania maski przeciwgazowej z pochłaniaczem na terenie oznakowanych stref przedsiębiorstwa
Stosowania kasków ochronnych z czteropunktowym​ zapięciem podbródkowym w obrębie instalacji produkcyjnychStosowania okularów ochronnych w obrębie instalacji produkcyjnych​
 

​ ​

 
 

Marki Grupy ORLEN