• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zasady wstępu
​OGÓLNE ZASADY WSTĘPU NA TEREN ANWIL S.A.
 
• Wstęp na teren przedsiębiorstwa dozwolony jest po uzyskaniu przepustki w Biurze Przepustek przy bramie nr 1, lub w Biurze Przepustek przy bramie nr 2,
• Każde wejście lub wjazd na teren ANWILU S.A. na podstawie przepustki jednorazowej musi być uzgodnione przez Biuro Przepustek z zainteresowanymi przedstawicielami komórek organizacyjnych, spółek wydzielonych i firm obcych,
• Za bezpieczeństwo osób, które otrzymały w/w przepustkę odpowiedzialność ponoszą komórki organizacyjne, do których udają się te osoby,
• Opuszczając teren przedsiębiorstwa osoba odwiedzająca zobowiązana jest oddać pracownikowi ochrony przepustkę jednorazową, podpisaną przez pracownika komórki organizacyjnej.
 
 
Powyższe nie dotyczy:
 
• kierowców wwożących i wywożących towary,
• pracowników firm świadczących przez określony czas usługi na terenie ANWILU S.A.,
• przedstawicieli organów kontrolnych.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN