• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Ochrona środowiska

Podejmowane przez nas działania na rzecz środowiska naturalnego płyną z przekonania, że jesteśmy odpowiedzialni za jakość życia i zdrowia obecnych oraz przyszłych pokoleń. Naszym strategicznym priorytetem jest więc zrównoważony rozwój: korzystając z zasobów środowiska naturalnego, stale dążymy do minimalizacji negatywnego wpływu procesów technologicznych na otoczenie, oszczędności energii i wody oraz ekologicznego zarządzania odpadami. Wykorzystujemy w tym celu najwyższej jakości technologie oraz nowoczesną organizację procesów, zgodnych z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001.
Realizowane od lat proekologiczne inwestycje zgodne są ponadto z międzynarodowymi programami z zakresu ochrony środowiska.
Wzmacniamy świadomość ekologiczną pracowników i poczucie współodpowiedzialności za stan otaczającego środowiska. Wiele z naszych proekologicznych działań ma charakter dobrowolny – to wyraz naszej troski o jakość wód, powietrza atmosferycznego i gleby w naszym regionie.

Od blisko dwóch dekad uczestniczymy – wraz z innymi wiodącymi światowymi firmami chemicznymi – w międzynarodowym Programie „Odpowiedzialność i Troska”. Koncentruje się on na poszukiwaniu rozwiązań modernizacyjnych służących oszczędności energii, zmniejszeniu produkcji odpadów, ścieków i redukcji emisji zanieczyszczeń. Za całokształt działań w ramach tego Programu w październiku 1999 roku otrzymaliśmy Certyfikat „Odpowiedzialność i Troska”. Jesteśmy także członkiem polsko-norweskiego programu „Czystsza Produkcja”, nastawionego na minimalizację odpadów u źródeł ich powstawania.

W ramach programu „Odpowiedzialność i Troska” w 2015 roku zorganizowaliśmy we Włocławku trzynastą już edycję konkursu „Drzewko za Butelkę”. Zachęcamy do zbiórki butelek PET poprzez atrakcyjną dla dzieci zdrową rywalizację pomiędzy klasami i grupami przedszkolnymi z całej Polski. Zebrane butelki trafiają do powtórnego przerobu, a ich symbolem są sadzone drzewka. W trzynastu dotychczasowych edycjach młodzi ludzie zebrali ponad 23 mln butelek, dzięki czemu drzewostan Polski wzbogacił się o blisko 28 tys. drzewek.

W ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”  ANWIL aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej konferencji "Forum Ekologiczne Branży Chemicznej".
W dniach 08-10 października 2014 roku w Toruniu odbyła się kolejna - 11 Ogólnopolska Konferencja "Forum Ekologiczne Branży Chemicznej", podczas której ANWIL S.A. otrzymał Certyfikat potwierdzający wdrożenie i utrzymywanie „Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care”.

Więcej informacji o Programie „Odpowiedzialność i Troska” można znaleźć na stronie www.rc.com.pl
Więcej informacji o Akcji „Drzewko za Butelkę” można znaleźć na stronie www.drzewkozabutelke.pl
Więcej informacji o konferencji "Forum Ekologiczne Branży Chemicznej" można znaleźć na stronie www.forumekologiczne.com.pl

 
 

Marki Grupy ORLEN