• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Cele SPOT

Członkowie systemu SPOT mają na celu:

  1. Działanie niezwłocznie na wywołanie, w sposób profesjonalny, dla zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska oraz zapobieganie stratom materialnym,
  2. Działanie w najlepszym interesie członków SPOT i firm chemicznych,
  3. Minimalizacja szkód i kosztów ratowniczych,
  4. Działanie w granicach prawa,
  5. Współdziałanie z innymi instytucjami na miejscu awarii w dobrze pojętym interesie bezpieczeństwa ludzi i środowiska oraz zapobieganie stratom materialnym.

 

         zobacz film System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych

 
 

Marki Grupy ORLEN