• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
SPOT

System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych
 
System SPOT jest to system informacyjny i świadczenia pomocy technicznej w awariach / wypadkach drogowych z wyrobami chemicznymi na wszystkich szlakach transportowych, instalacjach produkcyjnych i magazynach obejmujący trzy stopnie:

  • stopień 1 doradztwo przez telefon
  • stopień 2 doradztwo na miejscu wypadku / awarii
  • stopień 3 świadczenie pomocy technicznej w miejscu awarii.

14 lutego z mocą decyzyjną od 15 marca 2001 przedsiębiorstwa działające w ramach systemu SPOT zadeklarowały gotowość działania w zakresie 1 i 2 stopnia. Trzeci stopień zostanie wdrożony po osiągnięciu gotowości do jego realizacji przez zakłady deklarujące udział w tym stopniu.
Zakładowe służby ratownicze połączą występujące o pomoc urzędy z producentem lub odbiorcami wyrobu. Przy tym nie ma znaczenia, czy wyrób z awarii był produkowany w przedsiębiorstwie, do którego zgłoszono się o pomoc, czy też nie. Pomoc świadczy się w każdym przypadku.
Stanowisko kierownicze zakładowych służb ratowniczych jest czynne przez całą dobę i w sprawach SPOT osiągalne pod numerem telefonu zarezerwowanym dla tego systemu.
 
Chemikalia - oprócz oleju mineralnego - należą do towarów gospodarczych, które codziennie w dużych ilościach przewożone się transportem drogowym, kolejowym bądź rzecznym. Bezpieczeństwo podczas transportu chemikaliów ma ogromne znaczenie dla przemysłu chemicznego. Jednak pomimo wszystkich kroków prewencyjnych i zabezpieczających wypadki nie dają się wyeliminować całkowicie.
Wówczas potrzebna jest pomoc wykwalifikowana. Bardzo dobrym rozwiązaniem pod tym względem jest "System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych" w skrócie zwanym "SPOT". Przedsiębiorstwa zrzeszone w "SPOT" swoimi służbami ratowniczymi i ekspertami świadczą szybką, fachową i niebiurokratyczną pomoc przy wypadkach / awariach z udziałem wyrobów chemicznych. Placówki służby publicznej jak Straż Pożarna, Policja bądź inne służby zwalczające skutki wypadków/awarii w przedsiębiorstwach członkowskich "SPOT" mogą się domagać telefonicznego doradztwa, wysłania specjalistów i specjalnego sprzętu technicznego.
"SPOT" wiąże się z zasadami programu "Odpowiedzialność i Troska" i jest świadectwem na to, z jaką powagą przemysł chemiczny traktuje swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska. "SPOT" jest wybitnym dowodem na to, że odpowiedzialność za wyprodukowane przez zakłady chemiczne nie skończy się na bramach tych zakładów.
 
Wiecej informacji na temat programu SPOT można zobaczyć na stronie internetowej:

 
 
 

Marki Grupy ORLEN