• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Sponsoring społeczny

Jednym z kluczowych elementów strategii ANWILU jest idea zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialność za naturalne i społeczne otoczenie, w którym funkcjonujemy. Cele naszego zaangażowania społecznego opierają się na wspieraniu lokalnych inicjatyw, które służą poprawie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców regionu. Przykładamy szczególną wagę do edukacji młodych ludzi oraz popularyzacji kultury, sportu i postaw ekologicznych.

Ważnym obszarem działań społecznych ANWILU jest edukacja. Będąc jednym z liderów branży chemicznej w kraju, wspieramy finansowo realizację przedsięwzięć, których celem jest kreatywne, innowacyjne, a tym samym bardziej efektywne edukowanie z zakresu nauk ścisłych. Podejmujemy także autorskie inicjatywy, dzięki którym uczniowie mają szansę rozwinąć swoje pasje i zainteresowania związane z chemią.
W ubiegłym roku ANWIL objął patronatem klasę o profilu technik technologii chemicznej w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku. Jej absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności, dzięki którym nie tylko łatwiej odnajdą się na rynku pracy, ale staną się także bardziej atrakcyjni dla pracodawców.

W swoich działaniach na rzecz edukacji, nie zapominamy promować uczniów osiągających najlepsze wyniki, dlatego obejmujemy wsparciem sponsorskim zmagania konkursowe służące wyłonieniu oraz nagrodzeniu najzdolniejszych młodych chemików na Kujawach i Pomorzu. Tylko w ubiegłym roku ANWIL został głównym sponsorem 63. Olimpiady Chemicznej dla uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego w okręgu toruńskim - jednym z trzynastu, w których jest ona organizowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Tradycyjnie też wsparliśmy finansowo organizację konkursu chemicznego w Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku, w którego jury zasiada przedstawiciel naszej spółki.

Kolejnym obszarem naszych działań społecznych są inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka. Z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego, ANWIL od kilku lat organizuje akcję „Odblaskiem po oczach”, w ramach której wolontariusze – pracownicy naszej spółki we współpracy z miejscową Komendą Miejską Policji – rozdają przedszkolakom i uczniom szkół podstawowych z Włocławka i gmin ościennych kamizelki i opaski odblaskowe. mające zwiększyć ich widoczność na drogach. . W ramach czterech edycji akcji rozdaliśmy dzieciom łącznie prawie 21 tys. opasek i niemal 5 tys. kamizelek.

ANWIL angażuje się również w szereg przedsięwzięć prośrodowiskowych, w tym tych mających na celu dbałość o stan wód na Kujawach i Pomorzu. Jedną z takich inicjatyw jest konkurs „Pan Karp zarybia Wisłę”, dzięki któremu z jednej strony przyczyniamy się do przybliżenia dzieciom znaczenia ryb dla ekosystemu, z drugiej zaś do zwiększenia poziomu zarybienia rzeki. W ramach trzech edycji konkursu do Wisły trafiło niemal 40 tysięcy ryb.

Kolejnym projektem o charakterze jednocześnie edukacyjnym i pro środowiskowym, który ANWIL planuje zrealizować w ciągu najbliższych dwóch lat, jest skierowany do społeczności lokalnej program: „Aktywny i ekologiczny włocławianin szansą dla zrównoważonego rozwoju miasta”. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizujemy m.in. warsztaty dla nauczycieli, prelekcje i warsztaty dla uczniów włocławskich szkół, warsztaty eventyecosurvivalowe dla pracowników ANWILU i ich rodzin oraz spotkania edukacyjne z mieszkańcami Włocławka. Celem podejmowanych przedsięwzięć będzie promowanie edukacji ekologicznej wśród społeczności lokalnej, popularyzacja wiedzy ekologicznej oraz nowoczesnych technologii działających w ochronie środowiska oraz metod i form w edukacji ekologicznej, kształtowanie postaw oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszego miasta w podjęcie działań na rzecz lokalnego środowiska.

Mówiąc o edukacji proekologicznej, należy wspomnieć również o naszym strategicznym projekcie – jako realizatora Programu „Odpowiedzialność i Troska” – ogólnopolskiej akcji „Drzewko za butelkę”. Inicjatywa polega na zbieraniu przez przedszkolaków i uczniów zużytych butelek PET, które następnie kierowane są do recyklingu. Szkoły i przedszkola uczestniczące w przedsięwzięciu otrzymują w zamian sadzonki drzew i krzewów. Nasza spółka koordynuje i sponsoruje akcję we Włocławku od 15 lat.

ANWIL jest także mecenasem kultury w regionie. Od 2015 roku wspieramy finansowo chór CANTO, obecny na ogólnopolskiej i międzynarodowej scenie od ponad ćwierćwiecza. Jest nie tylko nieodłącznym elementem kulturalnego obrazu Włocławka, ale także laureatem wielu festiwali i konkursów w kraju, a także za granicą.

 
 

Marki Grupy ORLEN