• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zasady realizacji działalności sponsoringowej

Zasady działalności sponsoringowej ANWILU określają Plan komunikacji i sponsoringu ANWILU, a także „Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN”.

Zasady działalności sponsoringowej

  1. Działalność sponsoringowa jest rozumiana jako transparentne działania zmierzające do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora oraz podmiot sponsorowany.
  2. Podmiot sponsorowany w zamian za realizację ustalonych świadczeń promocyjnych lub reklamowych na rzecz ANWILU (których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku spółki, prezentowanie jej logo, zwiększanie prestiżu oraz wartości marki  ANWILU), otrzymuje wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów całości lub określonego zakresu prac związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu.
  3. Zakup i realizacja usług sponsoringowych w ANWILU dokonywane są wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Zakupowej w ANWILU (załącznik nr 2).
  4. Zakres współdziałania w ramach sponsorowanego przedsięwzięcia oraz wszystkie prawa i obowiązki sponsora i podmiot sponsorowany są każdorazowo  zawierane w umowie lub zamówieniu sponsoringowym współpracujących ze sobą stron.
  5. Przy realizacji  poszczególnych  projektów sponsoringowych kierujemy się firmowymi wartościami: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ROZWÓJ, LUDZIE, ENERGIA, NIEZAWODNOŚĆ.

Zakres  działalności sponsoringowej

Działalność sponsoringowa ANWILU realizowana jest w dwóch głównych zakresach:

  • sponsoring społeczny
  • sponsoring sportowy
 
 

Marki Grupy ORLEN