• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zintegrowany System Zarządzania

Oferujemy naszym Klientom produkty najwyższej jakości, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo naszych pracowników i troszcząc się o stan środowiska naturalnego. Kluczem do realizacji tych celów jest doskonałość organizacyjna, którą osiągamy dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i przestrzeganiu zasad określonych w „Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania".

Elementami certyfikowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania są:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (pierwsza certyfikacja w roku 1997);
  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015 (pierwsza certyfikacja w roku 2001);
  • System Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami norm PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 (pierwsza certyfikacja w roku 2013).

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.pdf Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikat-SZJ-wg-ISO-9001-2015.pdf Certyfikat SZJ wg ISO 9001-2015

Certyfikat-SZBHP-wg-BS-OHSAS-18001-2007.pdf Certyfikat SZBHP wg BS OHSAS 18001-2007

Certyfikat-SZBHP-wg-PN-N-18001-2004.pdf Certyfikat SZBHP wg PN-N-18001-2004

Certyfikat-SZS-wg-ISO-14001-2015.pdf Certyfikat SZŚ wg ISO 14001-2015

​ 

 
 

Marki Grupy ORLEN