• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Świąteczne bony dla emerytów i rencistów

Zgodnie z rekomendacją Komisji Socjalnej oraz decyzją pracodawcy także w tym roku emeryci i renciści naszej spółki otrzymają upominki świąteczne w formie bonów podarunkowych. 

Osobami uprawnionymi do odbioru upominków świątecznych w związku ze świętami Wielkanocy są osoby, które nabyły prawo do świadczeń z funduszu dla byłych pracowników w terminie do 14.03.2021 roku. Z kolei osobami uprawnionymi do odbioru upominków świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia są osoby, które nabyły prawo do świadczeń dla byłych pracowników w terminie do 31.10.2021 roku.

Bony będą wydawane od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r. w biurze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ANWIL S.A. w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 9.00 do 12.30. 

W związku z trwającą pandemią SARS–CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo pracowników, emerytów i rencistów, pragniemy przypomnieć o konieczności stosowania aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych na terenie ANWIL S.A. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do wymogów bezpieczeństwa i zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi osób ich nieprzestrzegających.

Odbiór bonów przez osoby trzecie będzie się odbywać wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez osobę uprawnioną do jego otrzymania. 

Prawo do uzyskania bonów nastąpi po złożeniu przez emeryta lub rencistę wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu. 

Wniosek o wydanie bonów oraz druk upoważnienia dostępne są w biurze ZFŚS w ANWIL S.A., siedzibie Związków Zawodowych w ANWIL S.A. oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.anwil.pl w obszarze „Odpowiedzialny biznes - świadczenia dla emerytów i rencistów - świąteczne bony dla emerytów i rencistów”.

Upominek w postaci bonu zostanie przekazany wyłącznie na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku oraz po ustaleniu tożsamości osoby odbierającej świadczenie w oparciu o okazany dokument tożsamości. Prosimy osoby zgłaszające się po odbiór bonów podarunkowych o zabranie ze sobą: maseczki oraz dowodu tożsamości, a w przypadku osób odbierających bony w imieniu emeryta/rencisty – także wypełnionego upoważnienia.Wniosek nr 9 o upominek świąteczny dla byłego pracownika.docWniosek nr 9 o upominek świąteczny dla byłego pracownika.doc

Upoważnienie do odbioru bonów.docxUpoważnienie do odbioru bonów.docx

​​
 
 

Marki Grupy ORLEN