• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Świąteczne bony dla emerytów i rencistów

Bony dla Emerytów i Rencistów – byłych pracowników.

 

Mamy przyjemność poinformować, że zgodnie z rekomendacją Komisji Socjalnej oraz decyzją Pracodawcy także w tym roku emeryci i renciści naszej Spółki otrzymają upominki świąteczne w formie bonów podarunkowych Sodexo.

Osobami uprawnionymi do odbioru upominków świątecznych w związku ze świętami Wielkiej Nocy są osoby, które nabyły prawo do świadczeń z funduszu dla byłych pracowników w terminie do 16.04.2022 roku. Z kolei osobami uprawnionymi do odbioru upominków świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia są osoby, które nabyły prawo do świadczeń dla byłych pracowników w terminie do 31.10.2022 roku.

Bony dotyczące obydwu świąt wydawane będą jednocześnie w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 10 grudnia 2022 r. w biurze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ANWIL S.A. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W przypadku emerytów lub rencistów pragnących odebrać świadczenie osobiście - prawo do uzyskania bonów nastąpi po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu.

Odbiór bonów przez osoby trzecie odbywać się będzie wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez osobę uprawnioną do jego otrzymania oraz wypełnionego wniosku.

Druki: wniosek o wydanie bonów oraz upoważnienie, dostępne są w biurze ZFŚS w ANWIL S.A., w siedzibie Związków Zawodowych w ANWIL S.A. oraz w wersji elektronicznej (do pobrania u dołu strony).

Upominek w postaci bonu zostanie przekazany wyłącznie na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku oraz po ustaleniu tożsamości osoby odbierającej świadczenie w oparciu o okazany dokument tożsamości. Prosimy osoby zgłaszające się po odbiór bonów podarunkowych o zabranie ze sobą: dowodu tożsamości, okularów (jeśli Państwo korzystacie), a w przypadku osób odbierających bony w imieniu emeryta/rencisty – także wypełnionego upoważnienia oraz wniosku.

Przypominamy, że osoby, które przeszły na rentę/emeryturę po 2020 r. w celu ustalenia uprawnień do korzystania ze świadczeń ZFŚS, zobowiązane są do przedstawienia decyzji organu ZUS, stwierdzającej przyznanie świadczenia emerytalnego lub rentowego. 

 
Wniosek nr 9 o upominek świąteczny dla byłego pracownika.docWniosek nr 9 o upominek świąteczny dla byłego pracownika.doc
Upoważnienie do odbioru bonów.docxUpoważnienie do odbioru bonów.docx 
 

Marki Grupy ORLEN