• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Upominki świąteczne w formie bonów podarunkowych

02-11-2020  

Zgodnie z decyzją Komisji Socjalnej także w tym roku emeryci i renciści naszej Spółki otrzymają upominki świąteczne w formie bonów podarunkowych. Bony wydawane będą w terminie od 1 października 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. w biurze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ANWIL S.A. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 8.00 do 12.00.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS–CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo pracowników, emerytów i rencistów, Komisja zdecydowała, że  odbieranie bonów będzie odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym, obowiązującym w ANWIL S.A., tj.: obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem dostępnym przy wejściu do biura Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, noszenie maseczek (zasłanianie ust i nosa) oraz zachowanie odstępu min. 2 metrów pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do wymogów bezpieczeństwa, zastrzegając sobie prawo do odmowy obsługi osób nieprzestrzegających w/w zasad.

Odbiór bonów przez osoby trzecie odbywać się będzie wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę, której  świadczenie przysługuje. Prawo do uzyskania bonów nastąpi po złożeniu przez emeryta, rencistę wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu. Wniosek o wydanie bonów oraz druk upoważnienia dostępne są w biurze ZFŚS w ANWIL S.A., siedzibie Związków Zawodowych w ANWIL S.A. oraz u Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów. Upominek w postaci bonu zostanie przekazany wyłącznie na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku oraz po ustaleniu tożsamości osoby odbierającej świadczenie w oparciu o okazany dokument tożsamości.

Prosimy osoby zgłaszające się po odbiór bonów podarunkowych o zabranie ze sobą: maseczki oraz dowodu tożsamości, a w przypadku osób odbierających bony w imieniu emeryta/rencisty – także wypełnionego upoważnienia.

WNIOSEK - Upominek świąteczny_Emeryci.docWNIOSEK - Upominek świąteczny Emeryci.doc
Upoważnienie do odbioru bonów.docxUpoważnienie do odbioru bonów.docx

 
 
 

Marki Grupy ORLEN