• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kontakt i pomoc
Wszelkie pytania, w przedmiotowej tematyce, prosimy kierować:
 
Piotr Majdański
Starszy Inżynier Procesu​
reach@anwil.pl​
tel.: 54 414 22 19
 
Uwaga:
ANWIL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za udzielane odpowiedzi, głównym i jedynym wiążącym źródłem informacji jest rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.
 
 

Marki Grupy ORLEN