• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wytyczne dla Oferentów i Wykonawców

REGULACJE DOTYCZĄCE RUCHU OSOBOWEGO​


Wyciąg z Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji Ruchu Osobowego.zipWyciąg z Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji Ruchu Osobowego.zip

Wytyczne do organizacji ruchu osobowego i materiałowego w Obiektach chronionych.pdfWytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.


WAŻNE!


Pismo dotyczące wprowadzenia kolorystyki przemysłowych hełmów ochronnych.pdfPismo dotyczące wprowadzenia kolorystyki przemysłowych hełmów ochronnych dla podmiotów realizujących prace na terenie ANWIL S.A.​.pdfREGULACJE DOTYCZĄCE BHP​


Wazne-informacje-BHP-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.zip WAŻNE INFORMACJE BHP dla Oferentów i Wykonawców
Wyciag z Zarządzenia w sprawie prac na wysokości realizowanych w ANWIL S.A.zipWyciag z Zarządzenia w sprawie prac na wysokości realizowanych w ANWIL S.A.zip
Wyciąg z Zarządzenia w sprawie prac w przestrzeniach zamkniętych realizowanych na terenie ANWIL S.A.zipWyciąg z Zarządzenia w sprawie prac w przestrzeniach zamkniętych realizowanych na terenie ANWIL S.A.zip
Wyciąg z Zarządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji prac ziemnych na terenie ANWIL S.A.zipWyciąg z Zarządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji prac ziemnych na terenie ANWIL S.A.zip
Wyciąg z Zarządzenia w sprawie przestrzegania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych.zipWyciąg z Zarządzenia w sprawie przestrzegania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych.zip
Instrukcja-postepowania-przy-lokalizacji-zapleczy-tymczasowych-dla-Wykonawcow.zip Instrukcja postępowania przy lokalizacji zapleczy tymczasowych dla Wykonawców na terenie ANWIL S.A.​​

Wyciąg z Zarządzenia w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych.zipWyciąg z Zarządzenia w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z z napędem silnikowym w ANWIL S.A.zip

Wyciąg z Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Wytycznych do stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A.zipWyciąg z Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Wytycznych do stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A.zip


INNE REGULACJE ​

Komunikat - Biała Lista podatników.pdfKomunikat - Biała Lista podatników.pdf
Instrukcja użytkownika zewnętrznego ARCHEO.zipInstrukcja użytkownika zewnętrznego ARCHEO.zip
Instrukcja obsługi TMS- Extranet dla przewoznika.pdfInstrukcja obsługi TMS- Extranet dla przewoznika.pdf
Organizacja ruchu samochodów ciężarowych na terenie ANWIL S.A.​.pdfOrganizacja ruchu samochodów ciężarowych na terenie ANWIL S.A.​.pdf
Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ANWIL SA.pdfPolityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w ANWIL S.A..pdf
Polityka przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL SA.pdfPolityka przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A..pdf
Klauzula antykorupcyjna.pdfKlauzula antykorupcyjna.pdf​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN