• GRUPA ORLEN (strona główna)

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:
„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”.

 
 

Marki Grupy ORLEN