• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL wśród trzech najbezpieczniejszych pracodawców w kraju

21-12-2020  

Po zwycięstwie w konkursie Głównego Inspektoratu Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” na poziomie regionalnym, ANWIL S.A. odniósł kolejny sukces. Firma została doceniona także na szczeblu ogólnopolskim w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 249 osób. Spółka z Grupy ORLEN została jednym z trzech laureatów krajowego konkursu i tym samym wpisana na Złotą Listę Pracodawców.

Komisj
a konkursowa oceniała zgłoszenie według ściśle określonych kryteriów dotyczących następujących kwestii: przestrzegania przepisów prawa pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania BHP, wypadków przy pracy oraz dodatkowych elementów ochrony pracy.

 

- W ANWIL S.A. z największą troską dbamy o zdrowie i życie pracowników, jak również zapewniamy im najwyższą jakość warunków pracy. Efektywność naszych starań potwierdziło już przyznane nam wyróżnienie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” na szczeblu regionalnym. Otrzymana nagroda w konkursie ogólnopolskim tym bardziej podkreśla skuteczność realizowanych przez nas programów w tym obszarze. Dowodem na korzyści płynące z długofalowych działań na rzecz poprawy i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest ponad 1100 dni przepracowanych w ANWILU bez wypadku – powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A. 

 

​Włocławska spółka sukcesywnie realizuje projekty, dzięki którym bezpieczeństwo pracowników spełnia wysokie standardy. Na inicjatywy z Obszaru Prewencji i BHP mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ostatnich dwóch latach przeznaczono w firmie łącznie ponad 14 mln złotych. Obszar ten realizuje autorski program „Bezpieczny ANWIL” oraz liczne akcje informacyjno-edukacyjne, które także wyraźnie przyczyniają się do wzrostu kultury bezpieczeństwa.

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN