• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bezpieczne „Wakacje z Fundacją” w mieście

22-07-2020  

Po raz szósty Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przekazała włocławskim organizacjom środki na realizację wakacyjnych inicjatyw związanych z organizacją bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Dzięki wsparciu Fundacji ponad 1100 uczniów z Włocławka oraz gmin: Lubanie, Fabianki i Brześć Kujawski (teren działania Fundacji) spędzi bezpiecznie i aktywnie wakacje w mieście.

W tym roku w konkursie grantowym najwyżej zostały ocenione projekty, które oprócz widocznych walorów edukacyjnych wyróżniały się dostosowaniem do obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. 18 organizacji, realizujących projekty w ramach programu „Wakacje z Fundacją”, stwarza uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, rozwoju, poszerzenia zainteresowań, zwiększenia wrażliwości na potrzeby innych, a także pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności praktycznych. A to wszystko w bezpiecznych warunkach i z zachowaniem najwyższych standardów higieniczno-sanitarnych.

- Zależało nam, aby projekty były kierowane do jak najszerszej grupy młodych mieszkańców Włocławka i okolic, dając im szansę na atrakcyjne spędzenie wakacji w mieście w tych specyficznych czasach. Dlatego kryterium bezpieczeństwa było najwyżej oceniane podczas weryfikacji wniosków – powiedziała Bożena Cichocka, Prezes Zarządu Fundacji.

- Podobnie jak w poprzednich edycjach programu wakacyjnego, kilka projektów dotyczy organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych społecznie i ekonomicznie, m.in. uczęszczających do świetlic środowiskowych czy przebywających w domach dziecka. One szczególnie dotkliwie odczuły ograniczenia wynikające z kwarantanny – dodaje Bożena Cichocka.

Na realizację wakacyjnych inicjatyw Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przeznaczyła w tym roku 250 tys. złotych. Z tych środków beneficjenci organizują różne formy wypoczynku m.in. półkolonie, zajęcia sportowe oraz różnego rodzaju warsztaty.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN