• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Niech się zazieleni. Fundacja ANWIL ogłasza nabór do ekologicznego programu

09-03-2023  

Już po raz drugi Fundacja ANWIL przyzna granty na społeczne inicjatywy zmierzające do redukcji odpadów i oszczędności energii, zmniejszenia dewastacji środowiska, aktywnej edukacji ekologicznej oraz wdrażające ideę bioróżnorodności. W tym roku Fundacja przeznaczy na ten cel 250 tys. zł.
 

Poprawa stanu środowiska naturalnego to jeden z kluczowych celów Fundacji, któremu służy m.in. uruchomiony w ubiegłym roku program „Zielono nam”.  W tegorocznej edycji programu Fundacja znacznie zwiększyła budżet na ten cel - wyniesie on aż 250 000 zł. Organizacje, które zgłoszą najlepsze inicjatywy proekologiczne mają szansę na grant w wysokości nawet do 30 tys. zł.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także koła gospodyń wiejskich z całego powiatu włocławskiego.

Aby wziąć udział w konkursie grantowym, należy przygotować projekt, spełniający określone kryteria i wypełnić wniosek o grant on-line w systemie RoGrant pod adresem https://granty-fundacja.anwil.pl . Wnioskodawcy, którzy po raz pierwszy będą aplikować w systemie RoGrant, najpierw zobowiązani są dokonać rejestracji, przez którą krok po kroku przeprowadzi ich instrukcja użytkownika dostępna również na stronie Fundacji.  

Wnioski można składać do 6 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad programu, (kto może ubiegać się o dotacje, jakie są zasady przyznawania i rozliczania grantów, obowiązujące terminy etc.) znajdują się w regulaminie programu na stronie internetowej Fundacji ANWIL. ​ 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN