• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Poznawanie przyrody kluczem do proekologicznych postaw

11-06-2021  

ANWIL S.A. wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie zrealizuje projekt pod nazwą „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”. W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsze z cyklu 13 spotkań z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ekologiczne warsztaty dedykowane są zarówno dzieciom, jak również osobom dorosłym - ich szczegółowy program zostanie dostosowany do potrzeb odbiorców konkretnych zajęć. Spotkania zrealizowane będą w formie wykładów w plenerze z wykorzystaniem specjalnych tablic edukacyjnych.

Tematyka zajęć oscyluje wokół takich zagadnień jak elementy krajobrazu rolniczego, zwierzęta łąk i pól, sprzymierzeńcy w walce ze szkodnikami czy znaczenie miedz i zadrzewień śródpolnych. Zajęcia urozmaicone zostaną ciekawymi aktywnościami z wykorzystaniem walorów przyrodniczych danego miejsca, w którym poszczególne warsztaty będą się odbywały. Planowane są m.in.: wyszukiwanie jak największej liczby gatunków roślin na wskazanym fragmencie łąki, rozpoznawanie rodzajów roślin, jak również obserwacja owadów - i kolejno odniesienie spostrzeżeń do zagadnienia bioróżnorodności. Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę 13 czerwca w Oddziale KPODR w Zarzeczewie (ulica Nizinna 9) o godzinie 14.00.​

Realizowana przez ANWIL inicjatywa na rzecz poznawania środowiska naturalnego wpisuje się w prowadzone przez spółkę działania od wielu lat. Firma, realizując strategię rozwoju, dba nie tylko o cele biznesowe, nowe inwestycje oraz tworzenie miejsc pracy, ale stałym elementem jej funkcjonowania jest również troska o środowisko, zakładająca m.in. ochronę zasobów naturalnych oraz promowanie edukacji ekologicznej. 

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN