• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Stypendia dla zdolnej młodzieży od Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA

01-09-2020  

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Włocławka i okolicznych gmin, którzy mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi lub artystycznymi mają szansę zdobyć roczne stypendium Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Nabór wniosków potrwa do 25 września br.

Program „Primi inter Pares”, który w tym roku Fundacja ogłosiła już po raz szósty, adresowany jest  do uczniów ósmych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma on na celu przede wszystkim wsparcie rozwoju indywidualnych uzdolnień i talentów młodych ludzi, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, ale też angażują się w działania społeczne, tym samym przejmując odpowiedzialność za otoczenie, w którym funkcjonują.

Na rok szkolny 2020/2021 Fundacja zaplanowała przyznanie 40 stypendiów: 10 dla uczniów szkół podstawowych i 30 dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Miesięczna wysokość stypendium przyznawanego w formie świadczenia pieniężnego na okres od września do czerwca w bieżącym roku szkolnym wyniesie dla ósmoklasistów 200 zł, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych 300 zł.

Aplikujący o stypendia Fundacji ANWIL
DLA WŁOCŁAWKA muszą spełnić kilka ważnych kryteriów. Przede wszystkim program skierowany jest wyłącznie do uczniów, którzy mieszkają i uczą się w obrębie działania Fundacji tj. Włocławka lub gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie lub gminy wiejskiej Włocławek. Ponadto uczniowie muszą legitymować się bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego – przynajmniej 4,8. Niezbędnym warunkiem do ubiegania się o stypendium - obok osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, czy dokonań w zakresie działalności społecznej, które są dodatkowo punktowane, jest wypełnienie wniosku (dostępnego na stronie www.anwildlawloclawka.pl) i dostarczenie wydrukowanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami do 25 września 2020 r. na adres Fundacji.

Wspieranie rozwoju młodzieży oraz podnoszenie poziomu wykształcenia to kluczowe cele Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA, konsekwentnie realizowane od  początku jej działalności. W ciągu pięciu edycji programu stypendialnego Fundacja przekazała 196 stypendiów na kwotę ponad 700 tys. złotych. Natomiast w ramach programu edukacyjnego „Uczę się z ANWILEM” na realizację 48 projektów ukierunkowanych na rozwój wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przeznaczyła pod 570 tys.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN