• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zaangażowani i oddani, czyli „Zasłużeni dla ANWIL S.A."

13-10-2020  

W chemicznej spółce z Grupy ORLEN, co roku, wręczane są honorowe wyróżnienia, które trafiają w ręce najbardziej zaangażowanych pracowników. Tytuł „Zasłużony dla ANWIL S.A.” przyznawany jest osobom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju firmy oraz mają duży wpływ na jej postrzeganie zarówno przez klientów, partnerów biznesowych, jak również środowisko lokalne.

Wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych pracowników chemicznej spółki z Włocławka wręczane są już od lat 80-tych. Przyznano je w 3 kategoriach:

- całokształt wzorowej pracy zawodowej – aby uzyskać tytuł w tej kategorii należy swoją codzienną pracą i postawą potwierdzać przestrzeganie wartości obowiązujących w Grupie ORLEN, w szczególności takich jak ODPOWIEDZIALNOŚĆ i NIEZAWODNOŚĆ. Dodatkowym, kryterium jest minimum 15-letni staż nienagannej pracy w ANWILU, sumienność, odpowiedzialność i staranność w wykonywanych obowiązkach służbowych. Ci, którzy otrzymują to wyróżnienie, są także przykładami tego, jak współpracować, motywować i dzielić się wiedzą z innymi.

- szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej – są to pracownicy ANWILU, którzy wyróżniają się propagowaniem wartości ROZWÓJ i ENERGIA. Są oni pełni inicjatywy oraz chętni do wdrażania nowych projektów dla realizacji strategicznych celów ANWILU. Aby uzyskać tytuł „Zasłużonego” w tej kategorii ważnym jest wspieranie innowacyjności i ponadprzeciętne wykonywanie powierzonych zadań.

- postawa społeczna i socjalna – kategoria ta dedykowana jest pracownikom ANWILU, którzy swoją codzienną pracą i postawą identyfikują się z wartością LUDZIE. Tytuł może trafić w ręce osoby, która jest zaangażowania w charytatywne działania na rzecz potrzebujących, jak również inicjuje i włącza się w akcje na rzecz lokalnej społeczności, ochrony środowiska naturalnego czy promocji sportu, kultury i edukacji. To także osoba, która inspiruje innych do „dobrego”.

„W ANWILU pracuje ponad 1400 osób. Są wśród nich zarówno osoby młode, rozpoczynające dopiero swoją ścieżkę zawodową, jak również Ci, którzy są w tej firmie już kilkadziesiąt lat. Wszystkich ich jednak łączy fakt, że są zaangażowani i odpowiedzialni za miejsce, w którym pracują – taki zespół staramy się budować. Nagroda, jaką jest „Zasłużony dla ANWIL S.A.” to szczególnie ważne wyróżnienie. Jest ono dedykowane tym, którzy nie tylko wzorowo wypełniają swoje obowiązki, ale przede wszystkim inspirują i zachęcają do działania również innych, a to niezwykle ważne” – wyjaśnia Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

W tym roku, tytuł „Zasłużony dla ANWIL S.A. 2020” trafił w ręce 12 osób – pracowników i emerytowanych pracowników firmy.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN